جستجو های مرتبط: بلرس، کشاورزی برای مرکز پخش | بلرس، کشاورزی طراحی شده برای مرکز پخش | بطری پرس عدل بندی
لیست محصولات

از balers

از balers
از balers ما به طور گسترده در تمام صنایع مختلف مانند مزارع، گیاهان بسته بندی راه راه، کارخانه های تولید کاغذ، کارخانه های لبنی آبجو، مراکز بازیافت و غیره استفاده می شود. هر سال، ما از سراسر جهان و فروش حدود 700 واحد به مشتری می باشد. و با توسعه سریع از شرکت ما، حجم فروش به طور قابل توجهی افزایش می یابد.