لیست محصولات
محصولات
  • محصولات سبز
  • محصولات سبز
    ما محصولات سبز به فروش می رسد مانند فیبر کف، پوسته کف، فیبر نارگیل، نارگیل و پوسته پوسته نارگیل زغال چوب، ذغال آماده قالبی لیف خرما، گلوله های چوبی و کوکوپیت و غیره ما اطمینان از منابع اولیه از تمام محصولات سبز، از همه آنها تولید شده توسط ما مشتریان که با استفاده ماشین آلات است....
  • برچسب راهنمای بلرس، کشاورزی عمودی | بلرس، کشاورزی دستی | محصولات سبز